• Tüm Etkinlikler
  • 2023

Kanser Tedavisinde Immunonutrisyon
 28 Kasım 2023

Gastrointestinal Sistem Stromal Tümörlerde Güncel Gelişmelerin Vakalarla Kliniğe Yansıması
 5 Aralık 2023

Metastatik Renal Hücreli Kanser Tedavisine Yaklaşımn
 7 Aralık 2023

HR Pozitif Metastatik Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler
 12 Aralık 2023

mRCC’de 1. Basamak Deneyimleri ve Risk Grupları
 19 Aralık 2023

Medikal Onkolojide Nötropeni Yönetimi
 26 Aralık 2023