Dernek Başkanı
Prof. Dr. Sabri BARUTCA

Dernek Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim METEOĞLU

Sayman
Prof. Dr. Serdar ŞEN

Üye
Doç. Dr. Esin OKTAY

Üye
Doç. Dr. Özlem YERSAL